AKREDYTACJA BRANŻOWA

Akredytacja branżowa jest bezpłatna i przysługuje wyłącznie czynnym zawodowo filmowcom oraz osobom, które przyczyniają się do powstawania, finansowania czy dystrybucji produkcji audiowizualnych. Akredytacja uprawnia do wstępu na wszystkie wydarzenia branżowe.

Wypełnienie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem akredytacji. O przyznaniu akredytacji poinformujemy drogą mailową. W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości czy potrzeb prosimy o kontakt z Biurem Organizacyjnym KAMERALNEGO LATA.

Zgłoszenia przesłane do 4 lipca zagwarantują miejsce na liście gości branżowych zamieszczonej w katalogu industry KAMERALNEGO LATA.

WNIOSEK O AKREDYTACJĘ

Imię i nazwisko
Firma
Adres e-mail
Numer telefonu

Profesja:
reżyserscenarzystaproducentdystrybutornadawcaagent sprzedażyinwestorprogramerfundusz filmowy/komisja filmowainstytucja finansującaszkoła filmowarentaloświetleniepostprodukcjainne - jakie?

Termin pobytu

Jestem zainteresowany/a zniżką festiwalową na hotel:
taknie

Wyrażam zgodę na zamieszczenie moich danych osobowych w katalogu industry 12. Ogólnopolskich Spotkań Filmowych KAMERALNE LATO.

Zdjęcie do katalogu:

Oczekiwania związane z pobytem na festiwalu: