FILM JAKO NOWOCZESNE NARZĘDZIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ I EDUKACJI

naukowy panel dyskusyjny

W ramach festiwalu KAMERALNE LATO odbędzie się naukowy panel ekspercki poświęcony roli filmu jako narzędzia wykorzystywanego
w profilaktyce społecznej i edukacji. Film poprzez swoją powszechność ma szeroki zakres oddziaływania, wpływa na kształtowanie świadomości, pozwala na lepsze zrozumienie otaczającej nas rzeczywistości i stwarza ogromne możliwości popularyzacji różnych tematów. Komunikat audiowizualny skuteczniej pokazuje liczne problemy, różne zachowania patologiczne, łatwiej trafia do odbiorców z przekazem profilaktycznym. Jak uważa dr Monika Piotrowska „film przedstawia historię w inny sposób, niż czyni to tekst pisany – artykuł czy książka. Metafora audiowizualna konstruuje, upraszcza, symbolizuje w obrazach filmowych ogromny ładunek informacji i danych, które narracja pisana rzadko zdoła zaprezentować.”.

Stephanie Meyer pisała: „to niesamowite, jak wielka jest różnica pomiędzy czytaniem o czymś, oglądaniem o tym filmów, a doświadczeniem tego
w prawdziwym życiu”. To prawdziwe życie i otaczające lub dotykające nas problemy, jak: alkoholizm, narkomania czy przemoc domowa niejednokrotnie stanowią inspirację dla wielu twórców filmowych, tworzących swe dzieła ku przestrodze.

Wśród panelistów nie zabraknie osób z doświadczeniem zawodowym, praktyków na co dzień zajmujących się produkcją filmów czy pracujących w placówkach resocjalizacyjnych z młodocianymi i dorosłymi przestępcami, rodzinami dysfunkcyjnymi czy osobami uzależnionymi.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w wydarzeniu! Wstęp wolny!

Termin: 11 lipca 2019 roku (czwartek), godz. 14:00
Miejsce: Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, ul. Traugutta 61a, Aula 2

Prowadzenie:

dr Andrzej Gołębiowski, Prorektor Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu
Anna Równy – Stowarzyszenie FILMFORUM

Paneliści:

Dyrektor Andrzej Ciesielski  – Kino Helios
Prezes Anna Różycka  –  Stowarzyszenie Kulturalno- Oświatowe „Kukułka”
Terapeuta uzależnień Anna Kazimierczak, Magdalena Hińcz – Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN
Dyrektor Agnieszka Łakomska – Ośrodek Profilaktyki Terapii Uzależnień w Radomiu
Psycholog Paulina Wasilewska- Stańczak – Instytut Integralnego Rozwoju w Radomiu
Prorektor Andrzej Gołębiowski – Wyższa Szkoła Handlowa
Prezes mecenas Rafał Tabaka – Stowarzyszenie „Dom Prawa”
Doradcy zawodowi Jacek Reszelewski, Tomasz Milczarek – Ośrodek Szkoleniowy A.T. s.c. w Opocznie
Prezes Monika Dudek, Ewa Duda – Stowarzyszenie „Nowe Perspektywy”
Dyrektor Elżbieta Stolarczyk – Ośrodek Adopcyjny Caritas Diecezji Radomskiej
Sekretarz, redaktor Aneta Wojdat – Stowarzyszenie Boni Angeli
Dyrektor Krzysztof Łyżwiński – Stowarzyszenie „Budujemy przystań”
Pedagog ulicy Beata Domaszewicz  – Stowarzyszenie Podwórkowe Anioły
Z-ca naczelnika Wydziału Prewencji podinsp. Agnieszka Guza – Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu