Przejdź do treści

Film jako nowoczesne narzędzie profilaktyki

10.07.2019 Radom . Sonia Śledź „Organizacja pracy prezentera” – ABC pracy z kamerą . Kameralne Lato 2019 . Fot. Przemysław Skrzydło

Film jako nowoczesne narzędzie profilaktyki

panel dyskusyjny

6 lipca, godzina 19:00, Hufiec ZHP Radom-Miasto

KAMERALNE LATO to nie tylko wydarzenia branżowe czy program edukacji artystycznej, ale także skuteczna praca nad tworzeniem innowacyjnych działań w zakresie edukacji i profilaktyki społecznej. Niezaprzeczalną wartością festiwalu jest stworzenie platformy do wymiany myśli i doświadczeń dla ekspertów związanych z szeroko rozumianą pomocą społeczną i edukacją. W tym roku zaprosiliśmy do rozmowy reprezentantów różnych środowisk: dokumentalistów, lokalnych liderów, edukatorów, aktywistów, pracowników naukowych, animatorów kultury i pedagogów,  którzy w swoich działaniach używają filmu jako skutecznego narzędzia pracy z młodzieżą i innymi grupami wiekowymi. Zaproszeni goście podzielą się swoim doświadczeniem i pomysłem na nowoczesną edukację m.in. z uczestnikami międzynarodowych warsztatów #FOLLOWME i spróbują nakłonić młodzież do wspólnej dyskusji.

Prowadzenie: Karolina Adamczyk, Urszula Malmon

Organizator:
Stowarzyszenie FILMFORUM

Organizację wydarzenia dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Wydarzenie współorganizowane przez American Corner Radom oraz Wyższą Szkołę Handlową w Radomiu.

kom. Justyna Stanik-Rybak

kom. Justyna Stanik-Rybak pełni służbę w Zespole Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji KWP zs. w Radomiu, gdzie koordynuje realizację zadań z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie pełniąc funkcję koordynatora procedury ,,Niebieskie Karty” w garnizonie mazowieckim. Posiada wykształcenie i umiejętności psychologiczne, realizuje program mający na celu zniwelowanie stresu u osób małoletnich dotkniętych problemem przemocy w rodzinie, którego celem jest poprawa poczucia bezpieczeństwa małoletnich osób doznających przemocy w rodzinie oraz podniesienie świadomości wpływu na własne bezpieczeństwo w wyniku prawidłowych zachowań w sytuacji zagrożenia. Bierze udział w licznych przedsięwzięciach z zakresu profilaktyki społecznej realizowanej za pośrednictwem edukacji filmowej.

Beata Domaszewicz – pedagog ulicy, animatorka kultury

Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od 2008 r. działa na rzecz dzieci i młodzieży w Radomiu (i nie tylko) poprzez pedagogikę ulicy, zabawy i przeżyć w ramach Stowarzyszenia Podwórkowe Anioły. Inicjatorka Grupy Rwańska 7 i koordynatorka wielu lokalnych projektów i imprez o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i społecznym. Od 2013 r. poprzez reintegrację zawodową i społeczną kieruje swoje działania i projekty do artystów i twórców cierpiących na depresję.

Magdalena Dygała – nauczycielka, lektorka

Lektor na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym oraz nauczycielką języka angielskiego w Zespole Szkół Elektronicznych w Radomiu. Jej pasją jest angażowanie studentów i uczniów w projekty międzynarodowe, które rozwijają nowoczesne umiejętności oraz otwartość na inne kultury. Jest koordynatorką międzynarodowego konkursu filmowego “Dzień z życia ucznia/studenta z różnych krajów świata”. Prowadzi również szkolny klub filmowy ,,Elektrofilmowcy ZSE’’. W 2014 r. zdobyła I. miejsce w międzynarodowym konkursie „Headway Scholarship” dzięki czemu uczestniczyła w 2-tygodniowym kursie dla nauczycieli w college’u Exeter w Oksfordzie. Znalazła się także w finale „Global Teacher Prize Dubaj 2019”, czyli Światowej Nagrody Nauczycielskiej, uznawanej za nauczycielskiego Nobla, pokonując ponad 10.000 kandydatów z 179 krajów. Jest laureatką konkursu „Nauczyciel Języka Angielskiego Roku 2018” organizowanego przez British Alumni Society oraz finalistką konkursu „Nauczyciel Roku 2017” organizowanym przez „Głos Nauczycielski”.  Została również jednym z 13 laureatów prestiżowego konkursu EF Excellence Award in Language Teaching 2019, pokonując 900 kandydatów z 83 krajów. W ramach nagrody wzięła udział w warsztatach w Nowym Jorku. W czerwcu 2019 r. otrzymała również nagrodę w konkursie „Global Teacher Award 2019” w Indiach.

Łukasz Gierek – trener edukacyjny, wykładowca akademicki

Microsoft Innovative Educator Expert, wykładowca akademicki na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Wyróżniony i zaliczony do grona 100 osób, które w roku 2019 r. przyczyniły się do rozwoju umiejętności cyfrowych w Polsce. W trakcie swojej przygody szkoleniowej współpracował z firmami Acer, Amazon, Dell, Microsoft, Wacom, na zlecenie Ambasady Amerykańskiej w Warszawie, przygotował i prowadził cykl warsztatów „Cyfrowe narzędzia w Edukacji”, oraz „Cyberświadomość w sieci”. W zakresie szkoleń z cyberbezpieczeństwa współpracuje z Sądem Rejonowym, miejską oraz mazowiecką Komendą Policji w Radomiu. W sieci prowadzi profil traktujący o nowoczesnych technologiach z zakresu AR i VR.

Jarek Basaj – trener, edukator

Jest trenerem w ogólnopolskich programach edukacyjnych i realizuje własne projekty dydaktyczne. Pracuje z nauczycielami i rodzicami, inspiruje do mądrego korzystania z aplikacji i smartfonów. Doskonali umiejętności komunikacyjne i traktuje technologię jako narzędzie,
a nie cel zajęć. Prowadzi edukację filmową. Realizuje z uczniami filmy dokumentalne, animowane i aktorskie.

dr Andrzej Gołębiowski – wykładowca akademicki

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki na Akademia Pedagogiki Specjalnej
w Warszawie, wykładowca na Wydziale Nauk Humanistycznych Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu. Wiceprezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej – Oddział w Radomiu. Członek Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego oraz Europejskiego Stowarzyszenia dla Bezpieczeństwa. Jego zainteresowania naukowe zorientowane są na problematykę pedagogiczną i społeczno-polityczną. Autor i realizator programów profilaktycznych dotyczących choroby alkoholowej i narkomanii. Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania pomocą społeczną. Redaktor kilkunastu opracowań zbiorowych i autor kilkudziesięciu artykułów naukowych. Organizator kilku konferencji naukowych, krajowych i międzynarodowych. Poza obszarem badań naukowych jego pasją życiową pozostaje turystyka górska.

Bartosz Bednarczyk – wychowawca młodzieży i organizator współpracy międzynarodowej

Absolwent Dzinnikarstwa na Wydziale Dziennikarstwa I Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego i Wydziału Prawa na UTH w Radomiu, właściciel Wytwórni Filmów i Widowisk Historycznych VIS. Kierownik produkcji i producent wykonawczy wielu filmów. dokumentalnych i historycznych. Współtworzone przez niego produkcje były  nagradzane na festiwalach filmowych.  Harcmistrz Związku Harcerstwa Polskiego przez dziesięć lat pełnił funkcję Komendanta Hufca ZHP Radom-Miasto. Wychowawca młodzieży i organizator współpracy międzynarodowej. Organizator widowisk historycznych i rekonstrukcji, animator kultury. Wieloletni szef sztabu WOŚP w Radomiu.

Przemysław Bednarczyk – nauczyciel

Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach. Historyk, wieloletni pracownik radomskich szkół średnich, konsultant w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli. W latach 2014-2017 pracownik redakcji publicystyki i dokumentu TVP Historia. Twórca programów i filmów historycznych. Dwukrotny laureat Festiwalu Filmów Historycznych „Spotkania z Historią” w Zamościu (za filmy: „Rok 1863” i „Pomnik trwalszy od spiżu – Komarów 1920”), laureat Międzynarodowego Festiwalu Filmów Historycznych i Wojskowych w Warszawie (za filmy: „Rok 1863” i „Zapomniany Legion”) oraz Festiwalu Filmów Edukacyjnych w Warszawie (za film „Rok 1863”). Jest autorem publikacji historycznych z zakresu historii Polski XIX i XX wieku. Od wielu lat  twórca widowisk historycznych organizowanych w całej Polsce. Nagrodzony: Nagrodą Marszałka Województwa Mazowieckiego” (2008), Nagrodą Świętego Kazimierza” (2009), odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi RP, Medalem „Pro Patria” i Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.