FILMOTERAPIA W SŁUŻBIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ I EDUKACJI

warsztaty Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej
przeznaczone dla nauczycieli, pedagogów, psychologów i edukatorów filmowych

czwartek (5 lipca 2018), godz. 15.00 – 17.00
Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, ul. Traugutta 61A

Uzupełnieniem panelu dyskusyjnego Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej będą praktyczne warsztaty stanowiące próbę doprecyzowania, czym jest filmoterapia i w jakich kontekstach możemy ją wykorzystywać – zarówno w obszarze edukacji, jak i w działaniach o charakterze psychoedukacyjnym, profilaktycznym, czy rozwojowym.

W ramach zajęć zostaną przeanalizowane konkretne przykłady inicjatyw filmoterapeutycznych, które mogą być podejmowane na polu profilaktyki społecznej i edukacji młodzieży. Przedmiotem krytycznej refleksji staną się nierealistyczne oczekiwania i zagrożenia, które wynikać mogą m.in. z niedookreślonego statusu filmoterapii i jej powszechnej obecności w przestrzeni publicznej.

Prowadzący warsztaty eksperci – Anna Równy i dr Karol Jachymek – szczegółowo zaprezentują, omówią i przeanalizują przykłady projektów o charakterze profilaktyczno-artystycznym, realizowanych z młodzieżą oraz doskonalących warsztat nauczycieli.


Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.
Projekt realizowany przy wsparciu Ambasady USA w Warszawie.

Organizatorzy:
Stowarzyszenie FILMFORUM
Współorganizator:
American Corner Radom
Partner:
Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Radomiu