FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

NA PITCHINGI PROJEKTÓW FILMOWYCH
SCRIPTMARKET.PRO - networking młodej branży filmowej
w ramach 13. Ogólnopolskich Spotkań Filmowych KAMERALNE LATO w Radomiu

Uwaga! Termin zgłoszeń mija 31 lipca 2020 r.

Uwaga! W przypadku zakwalifikowania Projektu Filmowego do udziału w Pitchingach, informacje zamieszczone w polach oznaczonych gwiazdką (*) zostaną opublikowane w broszurze informacyjnej wydarzenia.

Nazwa firmy*:

NIP:

Imię i nazwisko osoby reprezentującej*:

Telefon*:

Adres email*:
(na ten adres zostanie wysłany wygenerowany automatycznie plik PDF karty zgłoszeniowej)

Imię i nazwisko Scenarzysty*:

Imię i nazwisko Reżysera* (jeśli jest potwierdzony):

Tytuł filmu*:

Rodzaj scenariusza*:

Tytuł adaptowanego dzieła*:

Autor adaptowanego dzieła*:

Proszę załączyć kopię/skan umowy nabycia praw do adaptacji (plik jpg,png,pdf):

Synopsis*:
limit znaków: 0/500

Proszę załączyć eksplikację filmu (plik pdf):

Proszę załączyć treatment lub scenariusz filmu (plik pdf):

Proszę załączyć streszczenie scenariusza (plik pdf):

Szacowany budżet*:

Szukam*:
wsparcia regionalnych funduszy filmowychwsparcia w ramach innych środków publicznychstudia postprodukcyjnegodystrybutorainne-kogo?

"Oświadczam, że zapoznałam/-em się z REGULAMINEM NABORU NA PITCHINGI SCRIPTMARKET.PRO - networking młodej branży filmowej w ramach 13. Ogólnopolskich Spotkań Filmowych KAMERALNE LATO w Radomiu i akceptuję jego warunki."

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora – Stowarzyszenie FILMFORUM dla potrzeb niezbędnych do organizacji Pitchingów oraz w ramach procesów przetwarzania danych realizowanych w trakcie SCRIPTMARKET.PRO - networking młodej branży filmowej w ramach 13. Ogólnopolskich Spotkań Filmowych KAMERALNE LATO w Radomiu.

Oświadczam, że właścicielem autorskich praw majątkowych do scenariusza pt. jest

"Wyrażam zgodę na otrzymywanie na adresy elektroniczne wskazane w niniejszym formularzu lub nowe adresy wskazane w terminie późniejszym, comiesięcznych zaproszeń i informacji o imprezach, konkursach, warsztatach, festiwalach, przeglądach filmowych w Polsce i na świecie oraz innych projektach edukacyjno-kulturalnych realizowanych przez Organizatora (Stowarzyszenie FILMFORUM) oraz jego bezpośrednich partnerów (przesyłane treści nie stanowią informacji handlowych)."
taknie