Przejdź do treści

Formularz zgłoszeniowy na Pitchingi Projektów Filmowych

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  NA PITCHINGI PROJEKTÓW FILMOWYCH
  SCRIPTMARKET.PRO - networking młodej branży filmowej
  w ramach 13. Ogólnopolskich Spotkań Filmowych KAMERALNE LATO w Radomiu

  Uwaga! Termin zgłoszeń mija 31 lipca 2020 r.

  Uwaga! W przypadku zakwalifikowania Projektu Filmowego do udziału w Pitchingach, informacje zamieszczone w polach oznaczonych gwiazdką (*) zostaną opublikowane w broszurze informacyjnej wydarzenia.

  Nazwa firmy*:

  NIP:

  Imię i nazwisko osoby reprezentującej*:

  Telefon*:

  Adres email*:
  (na ten adres zostanie wysłany wygenerowany automatycznie plik PDF karty zgłoszeniowej)

  Imię i nazwisko Scenarzysty*:

  Imię i nazwisko Reżysera* (jeśli jest potwierdzony):

  Tytuł filmu*:

  Rodzaj scenariusza*:

  Tytuł adaptowanego dzieła*:

  Autor adaptowanego dzieła*:

  Proszę załączyć kopię/skan umowy nabycia praw do adaptacji (plik jpg,png,pdf):

  Synopsis*:
  limit znaków: 0/500

  Proszę załączyć eksplikację filmu (plik pdf):

  Proszę załączyć treatment lub scenariusz filmu (plik pdf):

  Proszę załączyć streszczenie scenariusza (plik pdf):

  Szacowany budżet*:

  Szukam*:
  wsparcia regionalnych funduszy filmowychwsparcia w ramach innych środków publicznychstudia postprodukcyjnegodystrybutorainne-kogo?

  "Oświadczam, że zapoznałam/-em się z REGULAMINEM NABORU NA PITCHINGI SCRIPTMARKET.PRO - networking młodej branży filmowej w ramach 13. Ogólnopolskich Spotkań Filmowych KAMERALNE LATO w Radomiu i akceptuję jego warunki."

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora – Stowarzyszenie FILMFORUM dla potrzeb niezbędnych do organizacji Pitchingów oraz w ramach procesów przetwarzania danych realizowanych w trakcie SCRIPTMARKET.PRO - networking młodej branży filmowej w ramach 13. Ogólnopolskich Spotkań Filmowych KAMERALNE LATO w Radomiu.

  Oświadczam, że właścicielem autorskich praw majątkowych do scenariusza pt. jest

  "Wyrażam zgodę na otrzymywanie na adresy elektroniczne wskazane w niniejszym formularzu lub nowe adresy wskazane w terminie późniejszym, comiesięcznych zaproszeń i informacji o imprezach, konkursach, warsztatach, festiwalach, przeglądach filmowych w Polsce i na świecie oraz innych projektach edukacyjno-kulturalnych realizowanych przez Organizatora (Stowarzyszenie FILMFORUM) oraz jego bezpośrednich partnerów (przesyłane treści nie stanowią informacji handlowych)."
  taknie