WARSZTATY FILMOWE KAMERALNE LATO 2019
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Uwaga! Termin zgłoszeń na Warsztaty Filmowe mija 20 czerwca 2019 r.

Imię i nazwisko

Adres e-mail:
na ten adres zostanie wysłany wygenerowany automatycznie plik PDF karty zgłoszeniowej

Telefon:

Data urodzenia: (DD.MM.YYYY)

Numer dowodu osobistego/paszportu:

PESEL:

Adres zameldowania:

Poziom znajomości języków w skali od 1 do 5 (1-niski, 5-wysoki):
angielski 12345
polski 12345
włoski 12345
niemiecki 12345
francuski 12345
inny 12345

Proszę o rezerwację bezpłatnych noclegów w dniach 7 - 14 lipca 2019 r.:
taknie

Preferowany kierunek zainteresowań:
reżyseria filmowascenopisarstworealizacja obrazumontażdziennikarstwoorganizacja produkcji

Kilka słów o sobie:
limit znaków: 0/1000

Pomysł na scenariusz krótkometrażowej formy filmowej o tematyce społecznej
limit znaków: 0/1800


Po wysłaniu formularza zostanie on dostarczony w wersji PDF na adres e-mail zgłaszającego. Prosimy o wydrukowanie i podpisanie formularza oraz dostarczenie go Organizatorowi w formie papierowej do 20 czerwca 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego).

"Potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem Warsztatów Filmowych w ramach 12. Ogólnopolskich Spotkań Filmowych KAMERALNE LATO w Radomiu."

"Zgłaszam swój udział w Warsztatach Filmowych w ramach 12. Ogólnopolskich Spotkań Filmowych KAMERALNE LATO w Radomiu, akceptuję Regulamin Warsztatów i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z organizacją wydarzenia."

Zaproszenia i informacje przesyłane droga mailową:
"Wyrażam zgodę na otrzymywanie na adresy elektroniczne wskazane w niniejszym formularzu lub nowe adresy wskazane w terminie późniejszym, comiesięcznych zaproszeń i informacji o imprezach, konkursach, warsztatach, festiwalach, przeglądach filmowych w Polsce i na świecie oraz innych projektach edukacyjno-kulturalnych realizowanych przez Organizatora (Stowarzyszenie FILMFORUM) oraz jego bezpośrednich partnerów (przesyłane treści nie stanowią informacji handlowych)."

taknie