WARSZTATY ABC PRACY Z KAMERĄ 2019
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Uwaga! Termin zgłoszeń na warsztaty ABC PRACY Z KAMERĄ mija 26 czerwca 2019 r.

OSOBA ZGŁASZAJĄCA

W przypadku osób niepełnoletnich formularz wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie!

DANE UCZESTNIKA

Imię i nazwisko

Adres e-mail:

Telefon:

Data urodzenia: (DD.MM.YYYY)

Numer dowodu osobistego/paszportu/legitymacji:

PESEL:

Adres zameldowania:

Preferowany kierunek zainteresowań:
reżyseria filmowascenopisarstworealizacja obrazumontażdziennikarstwoorganizacja produkcji

Kilka słów o sobie:
limit znaków: 0/1000


Po wysłaniu formularza zostanie on dostarczony w wersji PDF na adres e-mail zgłaszającego. Prosimy o wydrukowanie i podpisanie formularza oraz dostarczenie go Organizatorowi w formie papierowej do 26 czerwca 2019 r.

"Potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem Warsztatów ABC PRACY Z KAMERĄ w ramach 12. Ogólnopolskich Spotkań Filmowych KAMERALNE LATO w Radomiu."

"Zgłaszam swój udział w Warsztatach ABC PRACY Z KAMERĄ w ramach 12. Ogólnopolskich Spotkań Filmowych KAMERALNE LATO w Radomiu, akceptuję Regulamin Warsztatów i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z organizacją wydarzenia."

Zaproszenia i informacje przesyłane droga mailową:
"Wyrażam zgodę na otrzymywanie na adresy elektroniczne wskazane w niniejszym formularzu lub nowe adresy wskazane w terminie późniejszym, comiesięcznych zaproszeń i informacji o imprezach, konkursach, warsztatach, festiwalach, przeglądach filmowych w Polsce i na świecie oraz innych projektach edukacyjno-kulturalnych realizowanych przez Organizatora (Stowarzyszenie FILMFORUM) oraz jego bezpośrednich partnerów (przesyłane treści nie stanowią informacji handlowych)."
taknie