FORMULARZ ZGŁOSZENIA FILMU
KAMERALNE LATO 2020

Uwaga! Termin zgłoszeń mija 29 czerwca 2020 r.

Twoje imię i nazwisko:

Twój adres email:
(na ten adres zostanie wysłany wygenerowany automatycznie plik PDF karty zgłoszeniowej)


Konkurs GłównyKonkurs Filmów Odrzutowych HYDE PARK

Tytuł filmu:

Kraj(e) produkcji:

Czas projekcji filmu:

Rok produkcji:
(rok, w którym ukończono produkcję filmu)

Gatunek:
fabułaanimacjadokumentteledyskinny

Język oryginału:

Napisy:

Wszystkie kopie emisyjne filmów zrealizowanych w innym języku niż język polski, powinny posiadać napisy w języku polskim.

Opis / streszczenie filmu:
limit znaków: 0/600

Notka biograficzna reżysera:
limit znaków: 0/600

Kopia filmu przeznaczona do emisji konkursowej zapisana jest na nośniku:
(format DCP dotyczy tylko Konkursu Głównego)
DCPBlu-Rayplik ProRes

Format obrazu:
4:316:9

Proszę o zaklasyfikowanie filmu do następującej kategorii wiekowej:
bez ograniczeńdozwolony od lat 15dozwolony od lat 18

Reżyseria (imię - nazwisko - telefon - e-mail):

Scenariusz (imię - nazwisko - telefon - e-mail):

Zdjęcia (imię - nazwisko - telefon - e-mail):

Montaż (imię - nazwisko - telefon - e-mail):

Główna rola żeńska (imię - nazwisko - telefon - e-mail):

Główna rola męska (imię - nazwisko - telefon - e-mail):

Dokładne dane producenta filmu (nazwa - imię - nazwisko - telefon - e-mail):

Nazwa osoby prawnej:

Imię i nazwisko osoby fizycznej:

Telefon:

Adres e-mail / adres strony internetowej producenta / reżysera:

Adres (ulica, numer budynku/lokalu, kod pocztowy, miejscowość):

Link:

Hasło:

Fragment filmu (ok. 30 sekund) lub trailer (format pliku wideo: ProRes lub H.264):

Kadr ilustrujący zgłoszony film: (minimalny rozmiar: 1920x1080 px, rozdzielczość: 300 dpi):

Zdjęcie reżysera: (minimalny rozmiar: 1500x1000 px, rozdzielczość: 300 dpi):

"Potwierdzam zapoznanie się z Regulaminami konkursów filmowych Ogólnopolskich Spotkań Filmowych KAMERALNE LATO 2020. Zgłaszany film jest oryginalnym wytworem mojej twórczości lub twórców, których mam prawo reprezentować. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikację moich danych osobowych w celach związanych z organizacją Ogólnopolskich Spotkań Filmowych KAMERALNE LATO 2019 oraz publiczną emisję zgłoszonego filmu podczas projekcji festiwalowych i pokazów promujących imprezę."

Regulamin Konkursu Głównego

"Wyrażam zgodę na otrzymywanie na adresy elektroniczne wskazane w niniejszym formularzu lub nowe adresy wskazane w terminie późniejszym, comiesięcznych zaproszeń i informacji o imprezach, konkursach, warsztatach, festiwalach, przeglądach filmowych w Polsce i na świecie oraz innych projektach edukacyjno-kulturalnych realizowanych przez Organizatora (Stowarzyszenie FILMFORUM) oraz jego bezpośrednich partnerów (przesyłane treści nie stanowią informacji handlowych)."
taknie