KAMERALNE LATO 2018
ORGANIZATORZY

 

MECENAT GŁÓWNY

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zrealizowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zadanie dofinansowane ze środków
budżetu Województwa Mazowieckiego

Program Unii Europejskiej ERASMUS+

Projekt „SOS – Spotlight on Society – Youth Academy of Film Reportage” zrealizowano przy wsparciu programu Unii Europejskiej ERASMUS+

WSPÓŁFINANSOWANIE

Polski Instytut Sztuki Filmowej

ORGANIZATOR

GŁÓWNY WSPÓŁORGANIZATOR

WSPÓŁORGANIZATORZY

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
ŁAŹNIA - Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria

PARTNER GŁÓWNY

PARTNERZY EDUKACYJNI

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
American Corner

PARTNER LOGISTYCZNY

PARTNERZY TECHNOLOGICZNI

OFICJALNY HOTEL FESTIWALOWY

PARTNERZY ZAGRANICZNI

Kinographe
Associazione Cinematografica e Culturale LABORATORIO DEI SOGNI
Szitafilm Kft.

PARTNERZY

Stowarzyszenie Autorów ZAIKS
Kino HELIOS
Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach
Mazovia Warsaw Film Commission
Mazowiecki Instytut Kultury
Kancelaria Prawna VERBA-LEX

PATRONAT HONOROWY

Rzecznik Praw Dziecka

Honorowy Patronat
Rzecznika Praw Dziecka

Polski Instytut Sztuki Filmowej

Honorowy Patronat Dyrektora
Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

Marszałek Województwa Mazowieckiego

Honorowy Patronat
Marszałka Województwa Mazowieckiego

Prezydent Miasta Radom

Honorowy Patronat
Prezydenta Miasta Radomia

Honorowy Patronat
Prezesa ZASP

Stowarzyszenie Filmowców Polskich

Honorowy Patronat Prezesa
Stowarzyszenia Filmowców Polskich