KAMERALNE LATO 2019
ORGANIZATORZY

 

 

MECENAT GŁÓWNY


Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Miasto Radom

Zrealizowano ze środków
Gminy Miasta Radomia

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu
Województwa Mazowieckiego

Program Unii Europejskiej ERASMUS+

Projekt „SPOT – Social Pictures Of Today”
realizowany przy wsparciu programu
Unii Europejskiej ERASMUS+

WSPÓŁFINANSOWANIE


.
ORGANIZATOR


GŁÓWNY WSPÓŁORGANIZATOR


Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu

.
WSPÓŁORGANIZATORZY


Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
ŁAŹNIA - Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria

.
SPONSOR


PARTNERZY BRANŻOWI


Mazovia Warsaw Film Commission

PARTNERZY EDUKACYJNI


Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
American Corner

PARTNERZY TECHNOLOGICZNI


PARTNER LOGISTYCZNY


OFICJALNY HOTEL FESTIWALOWY


PARTNERZY ZAGRANICZNI


Kinographe
Associazione Cinematografica e Culturale LABORATORIO DEI SOGNI

PARTNERZY


Stowarzyszenie Autorów ZAIKS
Kino HELIOS
Mazowiecki Instytut Kultury

PATRONAT HONOROWY


Honorowy Patronat
Rzecznika Praw Dziecka

Honorowy Patronat
Dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

Marszałek Województwa Mazowieckiego

Honorowy Patronat
Marszałka Województwa Mazowieckiego

Honorowy Patronat
Wojewody Mazowieckiego

Prezydent Miasta Radom

Honorowy Patronat
Prezydenta Miasta Radomia

Honorowy Patronat Prezesa
Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych

Stowarzyszenie Filmowców Polskich

Honorowy Patronat Prezesa
Stowarzyszenia Filmowców Polskich

Honorowy Patronat
Prezesa ZASP