SPOT – Social Pictures of Today

międzynarodowa wymiana młodzieży
program filmowej edukacji rówieśniczej

KAMERALNE LATO to festiwal, podczas którego regularnie odkrywamy i kształcimy młode talenty filmowe pochodzące nie tylko z regionu, ale i spoza Polski. Niezmiennie kładziemy szczególny nacisk na edukację międzynarodową. Podczas 12. Ogólnopolskich Spotkań Filmowych znów będziemy gościć licznych gości z zagranicy, w tym grupę pasjonatów kina z miasta partnerskiego Radomia – Magdeburga (Niemcy). Warto podkreślić fakt, że jest to kolejny wspólny projekt realizowany w ramach trwającej od 2006 roku współpracy między Radomiem, a Magdeburgiem.

W programie „SPOT – Social Pictures of Today” weźmie udział 60 uczestników z Polski, Francji, Włoch i Niemiec. Inicjatorami projektu są młodzi ludzie, działający pod opieką organizacji partnerskich, w których realizują swoje pasje związane z filmem. Młodzież zrealizuje autorski projekt z zakresu pozaformalnej edukacji rówieśniczej, który pozwoli uczestnikom nie tylko wymienić się doświadczeniami filmowymi z kolegami z innych krajów, ale także wypracować wymierne efekty społeczne.

Grupy warsztatowe kompleksowo stworzą własne krótkometrażowe produkcje od pomysłu do premiery, w oparciu o profesjonalne zaplecze technologiczne zapewnione przez firmę CANON i możliwość współpracy z wykwalifikowanymi specjalistami. Podczas warsztatów powstaną reklamy społeczne poruszające palące zagadnienia współczesnego świata takie jak: zagrożenia wynikające ze spożywania alkoholu i zażywania substancji psychoaktywnych; bezpieczeństwo na drodze; przemoc w rodzinie; agresja i przemoc rówieśnicza oraz cyberzagrożenia i uzależnienia cyfrowe.

Organizator:
FILMFORUM

Partnerzy:
Offener Kanal Magdeburg e.V. (Niemcy)
KINOGRAPHE (Francja)
Associazione cinematografica e culturale Laboratorio dei Sogni (Włochy)

Partner technologiczny:
CANON

termin: 7-13 lipca 2019
miejsce: Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Pracownia Nowych Mediów – Miejski Ośrodek Kultury AMFITEATR


Projekt „SPOT – Social Pictures of Today” realizowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej ERASMUS+