FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
wolontariat 2019

Na zgłoszenia czekamy do 24 czerwca 2019 r.!

DANE WOLONTARIUSZA


kod pocztowy, miasto:


INFORMACJE O WOLONTARIUSZU


Przesłanie zgłoszenia jest równoważne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i prezentację danych osobowych przez Organizatorów KAMERALNEGO LATA dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego oraz udziału w pracach zespołu wolontariuszy, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Osoby biorące udział w rekrutacji mają prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich poprawiania.

Dane osobowe osób biorących udział w rekrutacji służyć będą jedynie do celów związanych z bezpośrednią organizacją rekrutacji i działań zespołu wolontariackiego, pozostaną do wyłącznej wiadomości Organizatora i nie będą gromadzone po zakończeniu działań.

Zaproszenia i informacje przesyłane droga mailową (newsletter):

Osoby biorące udział w rekrutacji mają prawo dobrowolnie zgłosić swój adres elektroniczny do bazy danych Organizatora, wyrażając zgodę na otrzymywanie na adresy elektroniczne wskazane w niniejszym formularzu lub nowe adresy wskazane w terminie późniejszym, comiesięcznych zaproszeń i informacji o imprezach, konkursach, warsztatach, festiwalach, przeglądach filmowych w Polsce i na świecie oraz innych projektach edukacyjno-kulturalnych realizowanych przez Organizatora (Stowarzyszenie FILMFORUM) oraz jego bezpośrednich partnerów (przesyłane treści nie stanowią informacji handlowych).

Proszę o dodanie mojego adresu e-mail do bazy mailingowej Stowarzyszenia FILMFORUM: taknie