Przejdź do treści

FESTIWAL

Ogólnopolskie Spotkania Filmowe KAMERALNE LATO to festiwal organizowany nieprzerwanie od 2008 roku w Radomiu. W ramach wydarzenia odbywają się 3 konkursy filmowe, szkolenia dla młodej branży filmowej, warsztaty dla rozpoczynających karierę twórców filmowych, imprezy plenerowe oraz liczne wydarzenia towarzyszące.

Festiwal jest rozpoznawalnym wydarzeniem, które każdego roku zdobywa coraz większe grono odbiorców. Celem festiwalu jest szeroko rozumiana promocja wartościowego kina, edukacja filmowa młodzieży oraz wymiana doświadczeń pomiędzy przedstawicielami młodej branży filmowej.

KAMERALNE LATO to tygodniowe święto kina, które na stałe osiedliło się w Radomiu, a przede wszystkim w sercach mieszkańców regionu, gości z Polski i zagranicy oraz licznie przybywających na festiwal twórców filmowych.

Z biegiem lat KAMERALNE LATO przeszło transformację z niewielkiego wydarzenia skupionego głównie na terenie Radomia, do festiwalu o wymiarze międzynarodowym. Wpływ na to miała nie tylko praca i pasja organizatorów, ale także wsparcie lokalnej społeczności, instytucji kultury, władz miasta oraz branży filmowej. W odpowiedzi na ten dynamiczny rozwój organizatorzy podjęli decyzję, że część konkursowa KAMERALNEGO LATA przyjmie od 2022 r. formułę międzynarodową i odbędzie się pod szyldem FREEDOM Film Festival.

FREEDOM Film Festival

FREEDOM Film Festival odbędzie się w dniach 3-9 lipca 2022 r. w Radomiu jako integralna część programu 15. edycji Ogólnopolskich Spotkań Filmowych KAMERALNE LATO.

Misją Festiwalu będzie stworzenie przestrzeni, w której można rozmawiać o wolności i promować jej idee. Festiwal będzie miejscem, gdzie będzie ona pielęgnowana przede wszystkim w zakresie wymiany myśli i poglądów.

Chcemy pokazywać kino, które inspiruje do zrozumienia nie tylko najbliższej nam rzeczywistości, ale również mobilizuje do głębszego spojrzenia na geopolitykę oraz mechanizmy społeczne w globalnym wymiarze.

FREEDOM Film Festiwal ma być platformą do nieskrępowanej rozmowy. Wątki programowe festiwalu skoncentrują się wokół tematyki wolności rozumianej w różnych wymiarach i kontekstach, zderzając ze sobą spojrzenia na to, czym jest wolność w wymiarze osobistym, ale też ogólnospołecznym, artystycznym, narodowym i geopolitycznym.

Ambasadorka KAMERALNEGO LATA

Anna Mucha jest ambasadorką Ogólnopolskich Spotkań Filmowych KAMERALNE LATO. Związana jest z festiwalem już od 15 lat – jak sama mówi – ten festiwal to także jej dziecko. Anna Mucha wspiera festiwal zarówno merytorycznie jak i wizerunkowo. W czasie imprezy prowadzi liczne warsztaty i spotkania z publicznością. Chętnie pojawia się również w etiudach warsztatowych przygotowywanych przez młodzież.

„Pamiętam, jak kiedyś była to niewielka impreza o niepewnej przyszłości, a dziś możemy śmiało powiedzieć, że KAMERALNE LATO wpisało się już na stałe w radomskie życie kulturalne. Mało! – mamy już wychowanków, którzy u nas dostali pierwszego klapsa (filmowego), a dziś stoją za kamerą i decydują o czyimś wizerunku, pracują na planach, rozwijają swoją miłość do kina i stają się zawodowcami.”

– Anna Mucha
8. Ogólnopolskie Spotkania Filmowe KAMERALNE LATO 2015