FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

NA PITCHINGI SCENARIUSZY FILMOWYCH
SCRIPTMARKET.PRO - networking młodej branży filmowej
w ramach 13. Ogólnopolskich Spotkań Filmowych KAMERALNE LATO w Radomiu

Uwaga! Termin zgłoszeń mija 31 lipca 2020 r.

Uwaga! W przypadku zakwalifikowania Scenariusza do udziału w Pitchingach, informacje zamieszczone w polach oznaczonych gwiazdką (*) zostaną opublikowane w broszurze informacyjnej wydarzenia.

Imię i nazwisko*:

PESEL:

Telefon*:

Adres email*:
(na ten adres zostanie wysłany wygenerowany automatycznie plik PDF karty zgłoszeniowej)

Doświadczenie (ze szczególnym uwzględnieniem scenariuszy zrealizowanych na potrzeby filmu/teatru):
limit znaków: 0/1000

Tytuł scenariusza*:

Rodzaj scenariusza*:

Tytuł adaptowanego dzieła* (jeśli dotyczy):

Autor adaptowanego dzieła* (jeśli dotyczy):

Proszę załączyć kopię/skan umowy nabycia praw do adaptacji (plik jpg,png,pdf) (jeśli dotyczy):

Synopsis*:
limit znaków: 0/500

Szukam*:
reżyseraproducenta

Proszę załączyć eksplikację (plik pdf):

Proszę załączyć treatment lub scenariusz filmu (plik pdf):

Proszę załączyć streszczenie scenariusza (plik pdf):

"Oświadczam, że zapoznałam/-em się z REGULAMINEM NABORU NA PITCHINGI SCRIPTMARKET.PRO - networking młodej branży filmowej w ramach 13. Ogólnopolskich Spotkań Filmowych KAMERALNE LATO w Radomiu i akceptuję jego warunki."

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora – Stowarzyszenie FILMFORUM dla potrzeb niezbędnych do organizacji Pitchingów oraz w ramach procesów przetwarzania danych realizowanych w trakcie SCRIPTMARKET.PRO - networking młodej branży filmowej w ramach 13. Ogólnopolskich Spotkań Filmowych KAMERALNE LATO w Radomiu.

Oświadczam, że właścicielem autorskich praw majątkowych do scenariusza pt. jest

"Wyrażam zgodę na otrzymywanie na adresy elektroniczne wskazane w niniejszym formularzu lub nowe adresy wskazane w terminie późniejszym, comiesięcznych zaproszeń i informacji o imprezach, konkursach, warsztatach, festiwalach, przeglądach filmowych w Polsce i na świecie oraz innych projektach edukacyjno-kulturalnych realizowanych przez Organizatora (Stowarzyszenie FILMFORUM) oraz jego bezpośrednich partnerów (przesyłane treści nie stanowią informacji handlowych)."
taknie