Przejdź do treści

Formularz zgłoszeniowy na Pitchingi Scenariuszy Filmowych

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  NA PITCHINGI SCENARIUSZY FILMOWYCH

  SCRIPTMARKET.PRO - networking młodej branży filmowej
  w ramach 15. Ogólnopolskich Spotkań Filmowych KAMERALNE LATO w Radomiu

  Uwaga! W przypadku zakwalifikowania Scenariusza do udziału w Pitchingach, informacje zamieszczone w polach oznaczonych gwiazdką (*) zostaną opublikowane w broszurze informacyjnej wydarzenia.

  Informacje o Scenarzyście:

  Imię i nazwisko*:

  Telefon*:

  Adres email*:
  (na ten adres zostanie wysłany wygenerowany automatycznie plik PDF karty zgłoszeniowej)

  Doświadczenie (ze szczególnym uwzględnieniem scenariuszy zrealizowanych na potrzeby filmu/teatru):
  limit znaków: 0/500

  Informacje o Scenariuszu:

  Tytuł scenariusza*:

  Rodzaj scenariusza*:

  Tytuł adaptowanego dzieła* (jeśli dotyczy):

  Autor adaptowanego dzieła* (jeśli dotyczy):

  Proszę załączyć kopię/skan umowy nabycia praw do adaptacji (plik jpg,png,pdf) (jeśli dotyczy):

  Logline*:
  limit znaków: 0/200

  Treatment*:
  limit znaków: 0/500

  Szukam*:
  reżyseraproducenta

  Oświadczenie:

  "Oświadczam, że zapoznałam/-em się z REGULAMINEM NABORU NA PITCHINGI SCRIPTMARKET.PRO - networking młodej branży filmowej w ramach 15. Ogólnopolskich Spotkań Filmowych KAMERALNE LATO w Radomiu i akceptuję jego warunki."

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora – Stowarzyszenie FILMFORUM dla potrzeb niezbędnych do organizacji Pitchingów oraz w ramach procesów przetwarzania danych realizowanych w trakcie SCRIPTMARKET.PRO - networking młodej branży filmowej w ramach 15. Ogólnopolskich Spotkań Filmowych KAMERALNE LATO w Radomiu.

  Oświadczam, że właścicielem autorskich praw majątkowych do scenariusza pt. jest

  Zaproszenia i informacje przesyłane droga mailową:

  "Wyrażam zgodę na otrzymywanie na adresy elektroniczne wskazane w niniejszym formularzu lub nowe adresy wskazane w terminie późniejszym, comiesięcznych zaproszeń i informacji o imprezach, konkursach, warsztatach, festiwalach, przeglądach filmowych w Polsce i na świecie oraz innych projektach edukacyjno-kulturalnych realizowanych przez Organizatora (Stowarzyszenie FILMFORUM) oraz jego bezpośrednich partnerów (przesyłane treści nie stanowią informacji handlowych)."
  taknie