Przejdź do treści

INTERFILMLAB
– edukacja na rzecz zwiększenia konkurencyjności
i możliwości eksportowych polskiego przemysłu filmowego (8. edycja)

szkolenia branżowe

Hufiec ZHP Radom-Miasto
(Rynek 1)

Wstęp dla akredytowanych uczestników

INTERFILMLAB to program szkoleń dedykowanych studentom szkół filmowych, promujący otwarcie polskiego przemysłu filmowego na nowoczesne technologie oraz innowacyjne metody działania, zwiększające konkurencyjność dokonań artystycznych młodych polskich filmowców. Tematem szkoleń będą zasady produkcji, sprzedaży, promocji i dystrybucji utworów audiowizualnych na rynku międzynarodowym, uzupełniające wiedzę uczestników o rozwiązania służące zwiększeniu potencjału eksportowego polskiej kinematografii.

Funkcjonowanie na międzynarodowym rynku audiowizualnym wymaga od współczesnych twórców zdobycia wielu nowych umiejętności w zakresie zarządzania projektem i realizacją filmu aż do momentu udostępnienia go widzowi. Z tego właśnie powodu kluczową rolę odgrywa edukacja młodych twórców i producentów oraz stworzenie warunków rozwoju zawodowego dla młodej generacji dystrybutorów filmowych i agentów sprzedaży, posiadających fachową wiedzę na temat zasad międzynarodowej produkcji filmowej, kanałów dotarcia do zagranicznych systemów produkcji i dystrybucji w poszczególnych krajach oraz kryteriów produkcyjnych warunkujących potencjalny sukces komercyjny filmu polskiego na zagranicznych rynkach.

W ramach 17. Międzynarodowych Spotkań Filmowych KAMERALNE LATO odbędą się warsztaty praktyczne i szkolenia dla akredytowanych uczestników z Polski, Francji, Malty i Norwegii. Prowadzeni przez specjalistów z zakresu rynku audiowizualnego z czterech europejskich krajów, młodzi twórcy zwiększą swoją wiedzę o zagranicznych rynkach filmowych, wymienią dobre praktyki z każdego z uczestniczących krajów i przygotują prezentacje dotyczące ich narodowych kinematografii. W ramach wizyt studyjnych organizowanych pod szyldem FILMOWY RADOM poznają również najciekawsze lokacje filmowe regionu.

Finansowanie:
Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych

Projekt „INTERFILMLAB 8.0 – program edukacyjny na rzecz zwiększenia konkurencyjności i możliwości eksportowych polskiego przemysłu filmowego (8. edycja)” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozostających w dyspozycji Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych w ramach Programu: „Rozwój Sektorów Kreatywnych 2024”.

Współfinansowanie międzynarodowych działań edukacyjnych:
Unia Europejska

Organizator:
Instytut KOSMOPOLIS Fundacja Nauki, Kultury i Edukacji w Olsztynie

Partnerzy:
Stowarzyszenie FILMFORUM (Polska)
Malta Film Foundation (Malta)
Stiftelsen Amandusfestivalen (Norwegia)
Malfamé Association (Francja)

kameralne_lato_2024_logo_1
kameralne_lato_2024_logo_2
kameralne_lato_2024_logo_3
kameralne_lato_2024_logo_4
kameralne_lato_2024_logo_5
kameralne_lato_2024_logo6
kameralne_lato_2024_logo7
kameralne_lato_2024_logo8
previous arrow
next arrow