Przejdź do treści

WOLONTARIAT

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  DANE WOLONTARIUSZA

  Imię i nazwisko:

  Adres e-mail:

  Rok urodzenia:

  Miasto zamieszkania:

  Telefon:


  INFORMACJE O WOLONTARIUSZU

  Wykształcenie / miejsce pracy / miejsce nauki:

  Napisz kilka słów o sobie - czym się interesujesz? - jakie posiadasz doświadczenie w pracy społecznej (wolontariat, koła naukowe, itp.) lub zawodowej?

  Dlaczego chcesz zostać wolontariuszem podczas KAMERALNEGO LATA? Jakie są Twoje oczekiwania związane z wolontariatem na festiwalu?

  Poziom znajomości języków w skali od 1 do 5 (1-niski, 5-wysoki):
  angielski
  polski
  włoski
  ukraiński
  francuski

  Określ w skali od 1 do 5 (1-najmniej, 5-najbardziej) jaki zakres działań podczas KAMERALNEGO LATA odpowiadałby Ci najbardziej?
  biuro organizacyjne
  obsługa techniczna warsztatów filmowych
  biuro prasowe
  sekcja dziecięca
  dokumentacja fotograficzna
  obsługa projekcji filmowych
  obsługa gości zagranicznych

  W jakim terminie chcesz zaangażować się w działania?

  Opisz swoje umiejętności, które mogą być przydatne podczas festiwalu.

  Jakie są Twoje ograniczenia? (transportowe, zdrowotne, inne)


  Przesłanie zgłoszenia jest równoważne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i prezentację danych osobowych przez Organizatorów KAMERALNEGO LATA dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego oraz udziału w pracach zespołu wolontariuszy, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Osoby biorące udział w rekrutacji mają prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich poprawiania.

  "Zgłaszam swój udział w działaniach zespołu wolontariackiego w ramach 16. Ogólnopolskich Spotkań Filmowych KAMERALNE LATO w Radomiu, akceptuję Regulamin Wolontariatu i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z organizacją wydarzenia."

  Zaproszenia i informacje przesyłane droga mailową (newsletter):

  Osoby biorące udział w rekrutacji mają prawo dobrowolnie zgłosić swój adres elektroniczny do bazy danych Organizatora, wyrażając zgodę na otrzymywanie na adresy elektroniczne wskazane w niniejszym formularzu lub nowe adresy wskazane w terminie późniejszym, comiesięcznych zaproszeń i informacji o imprezach, konkursach, warsztatach, festiwalach, przeglądach filmowych w Polsce i na świecie oraz innych projektach edukacyjno-kulturalnych realizowanych przez Organizatora (Stowarzyszenie FILMFORUM) oraz jego bezpośrednich partnerów (przesyłane treści nie stanowią informacji handlowych).

  Proszę o dodanie mojego adresu e-mail do bazy mailingowej Stowarzyszenia FILMFORUM: