Przejdź do treści

WOLONTARIAT

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  DANE WOLONTARIUSZA

  Imię i nazwisko:

  Adres e-mail:

  Rok urodzenia:

  Miasto zamieszkania:

  Telefon:


  INFORMACJE O WOLONTARIUSZU

  Wykształcenie / miejsce pracy / miejsce nauki:

  Napisz kilka słów o sobie - czym się interesujesz? - jakie posiadasz doświadczenie w pracy społecznej (wolontariat, koła naukowe, itp.) lub zawodowej?

  Dlaczego chcesz zostać wolontariuszem podczas KAMERALNEGO LATA? Jakie są Twoje oczekiwania związane z wolontariatem na festiwalu?

  Poziom znajomości języków w skali od 1 do 5 (1-niski, 5-wysoki):
  angielski 12345
  polski 12345
  włoski 12345
  ukraiński 12345
  francuski 12345

  Określ w skali od 1 do 5 (1-najmniej, 5-najbardziej) jaki zakres działań podczas KAMERALNEGO LATA odpowiadałby Ci najbardziej?
  biuro organizacyjne 12345
  obsługa techniczna warsztatów filmowych 12345
  biuro prasowe 12345
  sekcja dziecięca 12345
  dokumentacja fotograficzna 12345
  obsługa projekcji filmowych 12345
  obsługa gości zagranicznych 12345

  W jakim terminie chcesz zaangażować się w działania?

  Opisz swoje umiejętności, które mogą być przydatne podczas festiwalu.

  Jakie są Twoje ograniczenia? (transportowe, zdrowotne, inne)


  Przesłanie zgłoszenia jest równoważne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i prezentację danych osobowych przez Organizatorów KAMERALNEGO LATA dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego oraz udziału w pracach zespołu wolontariuszy, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Osoby biorące udział w rekrutacji mają prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich poprawiania.

  "Zgłaszam swój udział w działaniach zespołu wolontariackiego w ramach 15. Ogólnopolskich Spotkań Filmowych KAMERALNE LATO w Radomiu, akceptuję Regulamin Wolontariatu i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z organizacją wydarzenia."

  Zaproszenia i informacje przesyłane droga mailową (newsletter):

  Osoby biorące udział w rekrutacji mają prawo dobrowolnie zgłosić swój adres elektroniczny do bazy danych Organizatora, wyrażając zgodę na otrzymywanie na adresy elektroniczne wskazane w niniejszym formularzu lub nowe adresy wskazane w terminie późniejszym, comiesięcznych zaproszeń i informacji o imprezach, konkursach, warsztatach, festiwalach, przeglądach filmowych w Polsce i na świecie oraz innych projektach edukacyjno-kulturalnych realizowanych przez Organizatora (Stowarzyszenie FILMFORUM) oraz jego bezpośrednich partnerów (przesyłane treści nie stanowią informacji handlowych).

  Proszę o dodanie mojego adresu e-mail do bazy mailingowej Stowarzyszenia FILMFORUM: taknie