Przejdź do treści

XYZ w pracy z kamerą

Warsztaty

Warsztaty dla akredytowanych uczestników

Uczestnicy warsztatów „XYZ w pracy z kamerą” będą mieli okazję do spotkań i konsultacji z ekspertami z dziedzin edukacji filmowej, animacji kultury oraz zarządzania projektami w sektorze kreatywnym. Program obejmuje praktyczne zajęcia w formule job shadowing oraz ćwiczenia design thinking, które pomogą w opracowaniu planu realizacji własnych przedsięwzięć kulturalnych lub inicjatyw z zakresu edukacji kulturalnej. Warsztaty będą podzielone na dwa moduły tematyczne: dla edukatorów filmowych oraz dla animatorów kultury i liderów społecznych działających w sektorach kreatywnych.

Pracownia A35 

Warsztaty “XYZ w pracy z kamerą” realizowane są ramach projektu wieloletniego „Pracownia A35”, którego celem jest edukacja liderów społecznych poprzez przekazanie im niezbędnej wiedzy, narzędzi i umiejętności pozwalających na inicjowanie oraz realizację własnych przedsięwzięć w sektorach kreatywnych. „Pracownia A35” to wspólna nazwa dla wielu zróżnicowanych działań Stowarzyszenia FILMFORUM, dedykowanych wspieraniu rozwoju zawodowego młodych animatorów kultury – osób, które rozważają możliwość związania ścieżki zawodowej z branżą kreatywną. Na każde z wydarzeń przeprowadzana jest osobna rekrutacja. 

Projekt „Pracownia A35” jest ogólnopolskim cyklem działań edukacyjnych realizowanym w okresie od 1 października 2023 r. do 30 września 2025 r. 

Organizatorem projektu jest Stowarzyszenie FILMFORUM.  

Projekt “Pracownia A35” współfinansuje Unia Europejska

kameralne_lato_2024_logo_1
kameralne_lato_2024_logo_2
kameralne_lato_2024_logo_3
kameralne_lato_2024_logo_4
kameralne_lato_2024_logo_5
kameralne_lato_2024_logo6
kameralne_lato_2024_logo7
kameralne_lato_2024_logo8
previous arrow
next arrow