Przejdź do treści

Film w służbie edukacji i profilaktyki społecznej

Zakończył się kolejny cykl warsztatów filmowych, organizowanych przez Stowarzyszenie FILMFORUM. Podczas festiwalu KAMERALNE LATO w Radomiu młodzież z Mazowsza pod okiem profesjonalnych filmowców oraz specjalistów z mazowieckiej Policji i Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej tworzyła spoty profilaktyczne o skutkach używania alkoholu. Te materiały posłużą w szerokiej kampanii społecznej m.in. zostaną zaprezentowane w szkołach przez policjantów. 

Tematyka społeczna jest wątkiem przewodnim programów edukacji filmowej KAMERALNEGO LATA. W ubiegłych latach młodzież tworzyła spoty filmowe na temat cyberprzemocy, skutków używania dopalaczy, wyłudzeń metodą „na wnuczka” czy zagrożeń związanych z poruszaniem się po ulicach z wzrokiem utkwionym w smartfonie. Najlepsze produkcje trafiały do komercyjnych kin jako element ogólnopolskich kampanii społecznych i podbijały Internet z liczbą wyświetleń sięgającą kilkuset tysięcy!

PRODUKCJA FILMU JAKO METODA DYDAKTYCZNA

Wybór środków audiowizualnych jako głównego nośnika przekazu w profilaktyce społecznej ma głębokie uzasadnienie.

– Film jest bezsprzecznie najpopularniejszym i najłatwiejszym w dystrybucji środkiem komunikacji – mówi Maciej Dominiak, dyrektor FILMFORUM. – Żeby skutecznie dotrzeć z informacjami do młodzieży, trzeba dostosować się do języka, którym młodzi ludzie się posługują, wykorzystując do tego celu współczesną „kulturę obrazkową” – krótkie, viralowe formy filmowe i media społecznościowe. Stworzenie filmu od podstaw to bardzo angażujący proces, który zmusza do analizy tematu i refleksji. Dla wielu młodych ludzi jest to również atrakcyjna wiedza i po prostu dobra zabawa, w której może uczestniczyć każdy, kto posiada nawet zwykły telefon komórkowy.

Uczestnicy warsztatów filmowych zbierają informacje i weryfikują fakty na wybrany temat, wybierają najbardziej atrakcyjny scenariusz, wykonują dokumentację, realizują zdjęcia i samodzielnie zajmują się postprodukcją. Na każdym etapie muszą pamiętać o czytelności przekazu, aby efekt artystyczny był zrozumiały dla widza. Słowem – tworząc film niejako „przy okazji” uwrażliwiają się na wybrane zagadnienie społeczne.

CO SIĘ MOŻE STAĆ, GDY PRZESADZISZ Z ALKOHOLEM?

Podczas 11. edycji KAMERALNEGO LATA młodzież w twórczy sposób zobrazowała, że spożywanie alkoholu w nadmiernych ilościach alienuje, a konsekwencje bywają bardzo poważne i nieodwracalne. Z filmów płynie również przestroga przed szukaniem akceptacji rówieśników poprzez prowokowanie niebezpiecznych sytuacji pod wpływem alkoholu. Wynika z nich też jasno, że mimochodem możemy stać się sprawcami lub ofiarami przemocy i przestępstw.

KOLEJNE WARSZTATY JUŻ WKRÓTCE

Następna okazja do udziału w warsztatach filmowych realizowanych w tej formule pojawi się podczas 5. edycji WAMA Film Festival w Olsztynie (7-14 października 2018 r.) – wydarzenia produkowanego przez Stowarzyszenie FILMFORUM, a organizowanego przez Instytut KOSMOPOLIS Fundację Nauki, Kultury i Edukacji. W stolicy Warmii i Mazur w ramach trzech oddzielnych programów edukacji filmowej powstaną reklamy społeczne, reportaże, a także krótkie formy dokumentalne.

Zasadniczym założeniem jest to, żeby edukacja nie była żmudnym zapoznawaniem się z wiedzą teoretyczną, ale żywym, aktywnym procesem, posiadającym silne odniesienia do otaczającej nas rzeczywistości – wyjaśnia Ada Bogdziewicz, dyrektor artystyczny FILMFORUM. – Praca z materiałami filmowymi – w szczególności dokumentalnymi, działa na wyobraźnię lepiej niż niejeden szkolny podręcznik.

Z kolei jesienią w Warszawie odbędą się aż trzy cykle warsztatowe: Młodzieżowe Warsztaty Reportażu, międzynarodowe warsztaty filmowe w ramach CINEMAFORUM – 17. Międzynarodowego Forum Krótkometrażowych Filmów Fabularnych, a także całoroczny program edukacji filmowej „MASTERCLASS – Szkoła Filmowania”. Warto uważnie obserwować kanały informacyjne Stowarzyszenia FILMFORUM, by nie przegapić terminów rekrutacji.