Przejdź do treści

Filmy warsztatowe zrealizowane podczas 13. KAMERALNEGO LATA

Hejt w Internecie, rasizm, alkoholizm czy nieuważne zachowanie na drodze – to tematy, które poruszali uczestnicy warsztatów FAST oraz ABC PRACY Z KAMERĄ w swoich reklamach społecznych. Spoty zostały zrealizowane podczas 13. Ogólnopolskich Spotkań Filmowych KAMERALNE LATO, które odbyły się w dniach 9 – 15 sierpnia 2020 r.

Istotnym elementem festiwalu KAMERALNE LATO jest  działalność edukacyjna, umożliwiająca młodym ludziom bezpośredni kontakt z branżą filmową oraz zapoznanie się ze specyfiką pracy na planie. Po raz kolejny podczas KAMERALNEGO LATO odbyły się dwa cykle warsztatowe skierowane do osób o zróżnicowanym poziomie wiedzy i doświadczenia filmowego.

Międzynarodowe Warsztaty Filmowe FAST – Film Art for Social Transformation były inicjatywą animującą współpracę artystyczną pomiędzy młodymi ludźmi z Polski, Francji, Niemiec i Włoch. Specjaliści z poszczególnych dziedzin przeprowadzili uczestników przez kolejne etapy produkcji filmu – od pracy nad rozwojem pomysłu do finalnej premiery gotowego filmu. Owocem tych zmagań była realizacja reklam społecznych. Organizatorami warsztatów było Stowarzyszenie FILMFORUM. Partnerami warsztatów – Kinographe (Francja), Associazione Cinematografica e Culturale LABORATORIO DEI SOGNI (Włochy) oraz Offener Kanal Magdeburg (Niemcy). FAST wspierał finansowo Program Unii Europejskiej ERASMUS+. Partnerem, wspierającym warsztaty i zapewniającym dostęp do nowoczesnego sprzętu i technologii filmowych, była firma CANON.

Przedstawiamy spoty zrealizowane podczas Międzynarodowych Warsztatów Filmowych FAST:

„Don’t say it online”

Tragikomedia o zderzeniu się z hejtem twarzą w twarz – bez powłoki anonimowości, jaką daje komputer.

opieka artystyczna: Kordian Kądziela

„Nihilist penguin”

Fantazyjne wyobrażenie o ucieczce w odosobnienie, jakie niesie ze sobą świat używek.

opieka artystyczna: Marek Pawlikowski

„Rhytm of violence”

Przemoc psychiczna zostawia ślady i podcina skrzydła na wiele lat. Film o tym, jak dużo wewnętrznej siły wymaga przeciwstawienie się jej i jak istotne przy tym jest wsparcie drugiego człowieka.

opieka artystyczna: Piotr Dylewski

„First step matters”

Dyskryminacja i rasizm to nie są relikty przeszłości. O tym, jak krzywdząca i niestety aktualna jest nietolerancja.

opieka artystyczna: Anna Morawiec

„Drive safely”

W wyniku wypadków samochodowych rokrocznie ginie tysiące ludzi. Nasza reklama społeczna uczula kierowców, aby być uważnym na drodze.

opieka artystyczna: Karim Kourani

Warsztaty ABC PRACY Z KAMERĄ były przeznaczone dla osób stawiających pierwsze kroki w świecie filmowym. Uczestnicy warsztatów poznali tajniki pracy na planie filmowym – realizując również spoty społeczne. Wydarzenie dofinansowano ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego (Mazowsze serce Polski) oraz ze środków Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Miasta Radom i Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Podczas warsztatów ABC PRACY Z KAMERĄ powstały dwa spoty społeczne:

„Nie graj z alkoholem”

Alkohol nie jest zabawą ani grą. Chociaż czasem to jeden ruch może okazać się zbawienny.

opieka artystyczna: Grzegorz Milczarczyk, Krystian Dulewicz

„Use your imagination”

W igraniu z używkami istotne jest przewidywanie konsekwencji. Czasem to wyobraźnia może powstrzymać nas przed nieodpowiedzialnością.

opieka artystyczna: Grzegorz Milczarczyk, Jakub Bastkowski

***

Głównym organizatorem Ogólnopolskich Spotkań Filmowych jest Stowarzyszenie FILMFORUM.

Wydarzenie jest jedynym festiwalem filmowym w Polsce organizowanym w ścisłej współpracy z polskimi służbami mundurowymi, w tym przede wszystkim z Komendą Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu. Współorganizatorami wydarzenia są: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej oraz ŁAŹNIA – Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Festiwal współfinansują: Miasto Radom, Polski Instytut Sztuki Filmowej oraz Stowarzyszenie Autorów ZAIKS.

Partnerami organizacyjnymi festiwalu są: Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej ELEKTROWNIA w Radomiu oraz Mazowiecki Instytut Kultury.

Partnerem technologicznym festiwalu jest Canon, a partnerem logistycznym KIA Plejada.

Towarzyszące Festiwalowi działania edukacyjne wspiera Program Unii Europejskiej ERASMUS+.

Projekt „SCRIPTMARKET.PRO – networking młodej branży filmowej” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.